Energy Report

Resursele Inseamna Putere

Thu07252024

Last updateSun, 31 Mar 2024 10am

Romana English
Back Home Energie Regenerabila Stiri Energie Regenerabila Energie Hidro si Geotermala A fost lansat anunțul internațional privind selecția investitorilor în proiectul hidrocentralei Tarnița. Cine va putea participa

A fost lansat anunțul internațional privind selecția investitorilor în proiectul hidrocentralei Tarnița. Cine va putea participa

Tarnita

Compania de proiect Hidro Tarnița SA, controlată de statul român, a lansat anunțul internațional privind procedura de selecție a investitorilor pentru proiectul hidrocentralei Tarnița-Lăpuștești, investiție greenfiend estimată la circa 1 miliard de euro.

Potrivit documentului citat, pentru a fi declarați eligibili, potențialii investitori interesați trebuie să se încadreze în cel puțin una din următoarele trei categorii: să dețină, exploateze sau să fi construit cel puțin o hidrocentrală finalizată cu acumulare prin pompaj cu putere instalată de cel puțin 500 MW, să aibă experiență în calitate de traderi en gros de energie sau de furnizori de servicii tehnologice de sistem cu tranzacții de peste 1 TWh de energie pe an pe o piață locală sau regională sau să fi investit într-un proiect finalizat din domeniul energetic cu valoare de cel puțin 500 milioane euro.

"Pentru evitarea oricărui dubiu, se precizează că cele trei categorii mai sus menționate sunt alternative, nu cumulative, fiind suficient ca un investitor să facă dovada că se încadrează în cel puțin una dintre categoriile respective. Pentru demonstrarea încadrării în oricare dintre cele trei categorii, investitorii vor prezenta proiecte/contracte derulate în nume propriu", se afirmă în anunț.

Potențialii investitori interesați care se încadrează în cel puțin una din primele două categorii menționate mai sus trebuie, în plus, să demonstreze o medie a veniturilor anuale pe ultimii trei ani de peste 200 milioane euro, o marjă medie a EBITDA pe ultimii trei ani de peste 10% și un grad de îndatorare pe ultimul an financiar încheiat care să fie mai mic decât EBITDA înmulțit cu 5.

Cei care se încadrează în a treia categorie trebuie să demonstreze angajament de capitaluri proprii mai mare de 100 milioane euro, într-un proiect din domeniul energetic care are o valoare de cel puțin 500 milioane euro.

Cine nu poate participa

Nu pot participa la procedura de selectie, nici individual si nici in calitate de membri ai unei asocieri, investitorii care se găsesc în oricare dintre următoarele situaţii:

(a) sunt în stare de incapacitate de plată, de faliment sau lichidare și/sau fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în una din situațiile menționate;

(b) sunt sub efectul unei condamnări penale definitive pentru săvârșirea următoarelor fapte: gestiune frauduloasă, participare la activități criminale pentru corupție sau spălare de bani, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită sau alte contravenții și infracțiuni prevăzute de legea penală;

(c) au participat cu oferte trucate și/sau neserioase într-un proces de atragere de investiții, restructurare, cooperare și/sau privatizare, indiferent de compania publică și/sau instituția publică implicată care au/a organizat procedura respectivă;

(d) au retras sau revocat oferta declarată câștigătoare într-un proces de atragere de investiții, restructurare, cooperare și/sau privatizare;

(e) în raport cu Hidro Tarnița SA și/sau cu Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie și/sau prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, se află, direct sau indirect, în conflict de interese, în incompatibilitate și/sau în orice situații care pot fi asimilate conflictului de interese/incompatibilității, așa cum sunt acestea definite de legislația din România;

(f) au avut contracte de vânzare-cumpărare de acțiuni, de atragere de investiții și/sau cooperare, încheiate cu oricare companie de stat și/sau instituție publică implicata, ce au fost desființate din culpa exclusivă a acestora. Sunt considerate desființate din culpa
exclusivă a investitorului acele contracte care au fost rezolvite printr-o hotărâre judecătorească sau arbitrală definitivă și irevocabilă ori ca efect al împlinirii condițiilor de rezoluțiune stipulate în acestea;

(g) au datorii bugetare restante (la bugetul general consolidat și/sau la bugetele locale) către statul român.

Care sunt etapele

Prețul documentației pentru precalificare, care include și taxa de acces la camera de date și informații despre societate, proiect și procedura de selecție, este de 12.000 euro plus TVA.

Camera de date se va deschide la data de 11 august 2014 și se va închide cu o zi lucrătoare înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor angajante de participare la procedura de selecție, așa cum va fi stabilită această dată în caietul de sarcini pentru licitație.

"În măsura posibilului, societatea va furniza caietul de sarcini pentru licitație în intervalul cuprins între 16-20 februarie 2015. În caietul de sarcini pentru licitație se vor preciza în mod expres locul, data și ora limită pentru depunerea, în plicuri sigilate separate, a (i) documentelor de participare la licitație; și (ii) ofertei angajante, care va fi elaborată cu respectarea instrucțiunilor din caietul de sarcini pentru licitație. În măsura posibilului, societatea va asigura ca termenul pe care investitorii îl vor avea la dispoziție pentru pregătirea participării la licitație și pentru pregătirea ofertei angajante să fie de cel puțin 2 luni", se precizează în anunț.

Companii românești de stat

Hidrocentrala Tarnița-Lăpuștești va fi situată la 30 km depărtare de orașul Cluj-Napoca, pe valea râului Someșul Cald, pe versantul stâng al acumulării Tarnița și este prevăzută a se realiza cu patru grupuri reversibile, turbină-pompă, cu o putere instalată de 4x 250 MW, construcția fiind preconizată a se realiza în două etape, pe parcursul a 5-7 ani. Fiind o centrală cu acumulare prin pompaj, va asigura o creștere a siguranței în funcționare a sistemului electroenergetic. Capacitatea lacului superior va fi de 10 milioane metri cubi. Peste 4.000 de locuri de muncă vor fi create pe parcursul construcției, se arată într-un comunicat al Hidro Tarnița SA, remis Energy Report.

"Proiectul este esențial în contextul existenței unui portofoliu în creștere continuă cu producție necontrolabilă (din surse regenerabile, eoliene și fotovoltaice – n.r.), care impune instalarea de capacități de echilibrare suplimentare, ce vor fi retribuite pe piețe de servicii tehnologice de sistem, piețe de capacități, pe piata de echilibrare, dar și având în vedere rolul esențial pe care îl va avea în participarea la reglajul frecvență-putere necesar odată cu intrarea în funcțiune a grupurilor 3 și 4 de la CNE Cernavodă", se arată în comunicat.

Societatea afirmă că la capitalul său vor participa companii din domeniul energiei, având capital integral sau majoritar deținut de stat, respectiv Complexul Energetic Hunedoara, Societatea de Administrare pentru Participaţii în Energie, Nuclearelectrica și Complexul Energetic Oltenia, alături de investitori selectaţi în conformitate cu prevederile legale referitoare la constituirea de societăţi mixte.

Acționarii minoritari se opun

Proiectele Tarnița și HVDCC România-Turcia SA (cablul submarin), la care Romgaz ar urma să participe, au trezit, în martie, mai multe nedumeriri în rândul acționarilor minoritari ai companiei, Fondul Proprietatea și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) formulând mai multe întrebări conducerii companiei în legătură cu oportunitatea, fezabilitatea și finanțarea acestor proiecte.

În răspunsul dat celor două instituții, Romgaz recunoaște că decizia a fost una politică și nu economică. Propunerea de participare la aceste proiecte a venit de la principalul său acționar, statul roman prin Departamentul pentru Energie (acționar care deține 70.0071% din capitalul social al SNGN Romgaz SA și autoritate tutelară a Romgaz).

Cu toate acestea, în răspunsul transmis celor de BERD, Romgaz recunoaște că studiile de fezabilitate sunt învechite.

"Studiul de fezabilitate pentru Hidro Tarnița a fost realizat în 2008. Studiul de fezabilitate pentru proiectul de cablu submarin a fost realizat în 2011. Conducerea executiva a societații Romgaz a propus Consiliului de Administrație, iar Consiliul de Administrație a avizat a abordare în etape a participării Romgaz în cele doua proiecte. Companiile de proiect ar trebui să se ocupe de actualizări, ca prima sarcina. Datele și informațiile cuprinse în versiunile actuale ale studiilor au fost analizate parțial de către Romgaz în scopul unei analize preliminare având drept concluzie principală necesitatea actualizării studiilor de către companiile de proiect (înființate sau care se vor înființa)", se afirmă în răspunsul Romgaz.

Fondul Proprietatea merge la tribunal

În aprilie, Fondul Proprietatea a anunțat că vrea să blocheze în instanță participarea altei companii majoritare de stat la care este acționar minoritar, Nuclearelectrica, la aceleași proiecte.

"Fondul Proprietatea, în calitate de acționar deținând o cotă de 9,7268% din capitalul social al societății, a depus o cerere de intervenție la Tribunalul București (...) prin care se solicită respingerea cererii de înregistrare la Registrul Comerțului a hotărârii AGEA nr.1/11.03.2014", se arată într-un comunicat transmis de Nuclearelectrica Bursei de Valori București (BVB).

Hotărârea respectivă vizează participarea Nuclearelectrica cu 8,9 milioane lei la majorarea capitalului social al Hidro Tarnița, compania de proiect care ar urma să construiască hidrocentrala Tarnița, județul Cluj, și acordul de principiu pentru realizarea proiectului Cablu de interconectare submarin 400 Kv România - Turcia și participarea Nuclearelectrica cu 2 milioane euro la constituirea companiei de proiect HVDCC România - Turcia.

Studii inutilizabile

În mai, Departmentul pentru Energie afirma că studiile de fezabilitate pentru proiectul de 1,1 miliarde euro al construcţiei hidrocentralei Tarniţa-Lăpuşteşti, pentru care Hidroelectrica a plătit 3,5 milioane euro, nu conţin toate concluziile privind oportunitatea sau nu a derulării acestei investiţii.

Ministrul delegat pentru Energie, Răzvan Nicolescu, a transmis Consiliului de Administraţie al Hidro Tarniţa, firma de proiect înfiinţată în 1 noiembrie 2013, să prezinte un plan de acţiuni, conform căruia proiectul hidrocentralei să beneficieze de informaţiile obţinute în urma realizării studiilor, chiar dacă acestea nu conţin toate concluziile privind fezabilitatea sau nefezabilitatea proiectului.

"Departamentul pentru Energie solicită Consiliului de Administraţie al Hidro Tarniţa să finalizeze studiile de fezabilitate privind proiectul în cauză la costuri minime, cu o eficienţă ridicată în cheltuirea banilor societăţilor de stat prezente în acţionariat. Proiectul Tarniţa (judeţul Cluj - n.r.) este unul strategic pentru România ", potrivit unui comunicat al Departamentului pentru Energie.

Corpul de Control al Departamentului pentru Energie a început în 5 mai o analiză privind felul cum au fost cheltuită, în perioada 2003-2014, suma de 15,6 milioane de lei, fără TVA, pe studii de fezabilitate pentru Tarniţa.

Tag Cloud