Energy Report

Resursele Inseamna Putere

Thu07252024

Last updateSun, 31 Mar 2024 10am

Romana English
Back Home Stiri pline de energie Stirile Pline de Energie Contabilitate si Fiscalitate Statul vrea să transfere de la CE Oltenia la CET Govora două mine de lignit și să șteargă datoriile CET-ului față de complexul energetic

Statul vrea să transfere de la CE Oltenia la CET Govora două mine de lignit și să șteargă datoriile CET-ului față de complexul energetic

CET Govora

Guvernul vrea să transfere de la Complexul Energetic Oltenia (CEO) la CET Govora, producătorul de energie termică ce alimentează municipiul Râmnicu Vâlcea și platforma industrială Oltchim, minele de lignit Berbești și Alunu, care aprovizionează cu cărbune CET Govora, precum și să șteargă datorii neplătite ale CET Govora către CEO, pentru cărbunele livrat, de 159,2 milioane lei, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență elaborat de Departamentul pentru Energie.

CE Oltenia se află în subordinea Departamentului pentru Energie, iar CET Govora este controlată de către Consiliul Județean (CJ) Vâlcea.

"Se autorizează Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie, să mandateze reprezentanții statului în cadrul adunării generale a acționarilor de la societatea Complexul Oltenia SA pentru a aproba transferul activelor deținute de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, aferente unităților miniere Berbeşti şi Alunu, către societatea CET Govora SA, împreună cu titlul creanţei deţinute de către societatea Complexul Energetic Oltenia SA faţă de societatea CET Govora SA", se stipulează în proiectul de OUG.

Transferul se va face prin negociere directă între agenții economici, prin derogare de la prevederile art. 24 alin. (3) din OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, potrivit cărora astfel de transferuri se fac prin vânzare la licitație deschisă cu strigare, acu adjudecare la cel mai mare preț obținut pe piață.

"Pentru stabilirea valorii de piaţă a activelor şi creanțelor, inclusiv a activității derulate în cadrul Unității Miniere de Carieră Berbeşti şi Alunu, reprezentând preţul de transfer care include și creanța societății CET Govora SA către societatea Complexul Energetic Oltenia SA, se realizează un raport de evaluare de către un evaluator independent autorizat, persoană fizică sau juridică, română ori străină. Transferul terenurilor aferente se realizează ulterior majorării capitalului social al societății Complexul Energetic Oltenia SA cu valoarea terenurilor pentru care s-au obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate. Dreptul de folosință asupra terenurilor se va putea transfera conform înțelegerii părților odată cu transferul activelor şi creanțelor, inclusiv al activității derulate în cadrul Unității Miniere de Carieră Berbeşti și Alunu", se mai stipulează în proiectul de OUG.

Blocaj în lanț: Oltchim – CET Govora – CE Oltenia

În nota de fundamentare a OUG se arată că activitatea CET Govora depinde indisolubil de furnizarea de lignit în scopuri energetice de la carierele Alunu și Berbești ale CE Oltenia, cele două societăți semnând în 2010 Contractul de furnizare nr. 666. Guvernul mai precizează că cele două cariere au fost concepute special pentru a alimenta cu cărbune CET Govora.

"Ulterior, cele două părți au avut numeroase corespondențe pe tema restanțelor la plata lignitului din partea CET Govora, restanțe derivând din mai multe motive, între acestea fiind menţionată inclusiv neplata de catre societatea comercială Oltchim SA a agentului termic furnizat de către CET Govora pe întreaga perioadă în care această unitate importantă pentru economia națională s-a aflat în dificultate. Întrucat factorii care concură la creşterea restanțelor la plată nu au dispărut până în prezent, este de așteptat ca restanțele CET Govora către CEO să crească în continuare", se afirmă în nota de fundamentare.

În acest sens, spune Guvernul, în vederea clarificării relaţiilor comerciale şi în vederea identificării unei solţii pentru rezolvarea diferendelor, CET Govora şi CEO au încheiat un Acord de principiu referitor la transferul unor active de la societatea Complexul Energetic Oltenia SA la SC CET Govora SA Râmnicu Vâlcea.

Potrivit acordului citat, valoarea creanţelor CEO faţă de CET Govora, calculată de părţi la data de 31.01.2014, este de 159.199.296,90 lei, din care 128.020.909,38 lei debit de bază şi 31.178.387,52 lei penalităţi, valoare care urmează să fie actualizată la data realizării transferului.

Inginerie fiscală

Guvernul susține că, la randul său, CEO ar beneficia de o serie de avantaje ca urmare a transferării minelor Berbești și Alunu către CET Govora, cum ar fi reducerea costului unitar al tonei de cărbune de la 66,52 lei/tonă la 56,2 lei/tonă, reducerea prețului anual al MWh de la 202,7 lei/MWh la 188,6 lei/ MWh, reducerea cheltuielilor cu consumul propriu de energie electrică aferent celor două cariere, reducerea cheltuielilor cu certificatele verzi aferente consumului de energie electrică și îmbunătățirea fluxului de numerar.

"În plus, din punct de vedere contabil, în condițiile în care creanțele CEO nu au fost încasate până în prezent, iar șansele de recuperare a acestora sunt relativ mici, un provizion ar trebui constituit la CEO la finele anului financiar 2013. În conformitate cu prevederile art. 22, lit. c) din Codul Fiscal, acest provizion ar putea fi deductibil în proporție de maxim 30% în evidențele fiscale ale CEO. Prin transferul creanțelor CEO către CET Govora, la scoaterea din gestiune a acestora, CEO va înregistra o cheltuială 100% deductibilă fiscal. Conform estimărilor, acest avantaj fiscal ar fi în sumă de aproximativ 17,25 milioane lei", se explică în nota de fundamentare a proiectului de OUG.

Guvernul mai menționează că preluarea de catre CET Govora a activității la cele două exploatări miniere este susținută și de considerente de natură economică, CET Govora urmând să aibă posibilitatea de a controla volumul producției de cărbune și de a optimiza procesul atât din punct de vedere organizațional, cât și al costurilor angajate.

"CET Govora a luat o opțiune determinantă în sensul funcționării preponderent cu combustibil fosil, respectiv lignit, mai ales în contextul angajării unor cheltuieli de către Consiliul Județean Vâlcea, prin Contractul de finanțare nr. 3986LB/17.08.2011 privind investițiile POS Mediu, Axa Prioritară III, contract în baza căruia CET va beneficia de o investiție în valoare de 70 milioane euro, în proporție de 95% nerambursabilă, investiție necesară pentru soluționarea problemelor de mediu și pentru eficientizarea unui cazan care funcționează cu lignit", se afirmă în documentul citat.

CEO trebuie să arate bine înainte de listare

Transferul de întreprindere de la CEO la CET Govora se va referi la toate activele, salariaţii, autorizaţiile, datele şi contractele destinate activităţii comerciale de exploatare a lignitului la carierele Berbeşti şi Alunu, împreuna cu infrastructura de exploatare, formând împreună o structură economică unitară, capabilă să fie exploatată şi să funcţioneze ca o activitate economică independentă.

Astfel, CEO va transfera către CET Govora, ca întreprindere, elementele de activ şi pasiv care se află în strânsă legătură cu carierele Berbeşti şi Alunu, cuprinzând şi creanțele CEO, un numar de salariaţi ai CEO din cadrul exploatărilor, licenţa de exploatare a lignitului pentru respectivul perimetru, împreuna cu orice alte licenţe, autorizaţii şi permise aplicabile, partea din contractele încheiate de CEO în legătură cu activele transferate, drepturile și obligațiile corelative elementelor care formează întreprinderea, cuprinzând obligațiile de mediu (cu aplicarea principiului „Poluatorul plătește”), obligații față de angajați și obligatii cu privire la exproprieri pentru asigurarea frontului de lucru.

"Păstrarea în patrimoniul CEO a unităților miniere Berbeşti si Alunu, însoțite de costurile de funcționare aferente (costuri de producție, cheltuieli cu personalul etc), care nu sunt acoperite de clientul CET Govora, aflat în imediata apropiere, conduce la implicații asupra rezultatelor financiare, în speță a veniturile încasate din exploatare. Acest aspect are impact asupra evaluării societății, evaluare realizată în vederea ofertei publice primare", susține Guvernul.

Executivul mai arată că o consecinţă directă a amânării rezolvării acestei situaţii poate fi neasigurarea cantităţilor necesare de cărbune, printr-o eventuală sistare a livrărilor de către CE Oltenia, "cu efecte dramatice pentru funcţionarea CET Govora, fiind astfel pusă în pericol asigurarea serviciului de distribuţie a energiei termice către populaţie în sistem centralizat, precum şi către alţi clienţi importanţi, precum societatea Oltchim SA".

Metoda nu e nouă

Potrivit ultimelor informații disponibile pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP), în 2012, CET Govora a consemnat pierderi de 186,78 milioane lei, la o cifră de afaceri de 353,43 milioane lei.

La finele anului trecut, CE Oltenia a avut, conform rezultatelor estimate, o cifră de afaceri de 2,6 miliarde lei şi un profit brut de aproximativ 300 milioane de lei. Compania, înfiinţată în 2012 prin fuziunea Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia cu complexurile energetice Turceni, Rovinari şi Craiova, a avut în anul 2013 o producţie de lignit de 23 milioane de tone. Tot anul trecut, CE Oltenia estimează că a produs circa 12 TWh de energie electrică.

O soluție întrucâtva similară a fost aplicată de Guvern în noiembre 2013, când a fost elaborat un proiect de OUG potrivit căruia se preconiza ștergerea unei datorii comerciale a Complexului Energetic (CE) Hunedoara, aflat în supraveghere specială, față de Compania Națională a Huilei (CNH), societate în curs de lichidare, datorie reprezentând o sumă neplătită de CE Hunedoara pentru cărbunetele energetic livrat de CNH. Scopul era evitarea intrării în insolvență a complexului energetic și sporirea atractivității societății în vederea privatizării.

Metoda aleasă de Guvern consta în preluarea, de către CE Hunedoara, a unei părți din restanțele CNH către bugetele statului, în sumă egală cu o datorie comercială a complexului energetic față de CNH și, simultan, stingerea respectivei datorii comerciale a CE Hunedoara față de CNH.

"În prezent, Compania Naţională a Huilei S.A. are asupra Societatăţii Complexul Energetic Hunedoara S.A. o creanţă certă, lichidă şi exigibilă de 70.238.352,98 lei şi o creanţă aflată în litigiu, în valoare de 14.075.123,52 lei. Aceste creanţe provin din livrări de cărbune energetic din perioada anterioară fuziunii. (...) Compania Naţională a Huilei, la rândul său, înregistrează faţă de bugetul general consolidat datorii cumulate de 4.785.432.240 lei. (...) Datoria fiscală a Companiei Naţionale a Huilei S.A. către bugetul general consolidat se diminuează cu valoarea nominală a obligaţiei preluate de către Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA, respectiv cu suma de 70.238.352,98 lei, iar în acelaşi timp creanţa comercială în valoare de 70.238.352,98 lei, deţinută de către Compania Naţională a Huilei SA asupra Societăţii Complexul Energetic Hunedoara SA, se stinge", se arăta în nota de fundamentare a proiectului de OUG.

Tag Cloud