Energy Report

Resursele Inseamna Putere

Mon07222024

Last updateSun, 31 Mar 2024 10am

Romana English
Back Home Petrol si Gaze Stiri Petrol si Gaze Transport si Stocare GDF Suez, amendată cu 200.000 lei pentru facturare în afara legii

GDF Suez, amendată cu 200.000 lei pentru facturare în afara legii

GDF-Suez

 

După ce au ajuns mai multe petiții la ANRE şi au fost înregistrate, petiţii legate de facturarea gazelor naturale de către GDF Suez Energy România S.A. pentru clienții finali de tip B1, ANRE a efectuat o acțiune de control de tip verificare la această companie, informează ANRE.

În urma acțiunii de control, ANRE a constatat că, pentru o parte din clienții finali de tip B1, furnizorul de gaze naturale a implementat un proiect nou intitulat „Transmitere 3 facturi simultan , adus la cunoștința ANRE dar care nu a fost aprobat/avizat de Autoritate.

Ca atare, în aplicarea prevederilor legale în vigoare,  furnizorul de gaze naturale a fost sancționat cu amendă în cuantum total de 200.000 lei. Amenda contravențională a fost deja achitată.

ANRE susţine că operatorul a încălcat două prevederi ale reglementărilor din domeniul gazelor naturale.

În primul rând au fost încălcate prevederile art. 7 alin. (1) lit. b) din Anexa 2A - Condiţiile standard pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la consumatorii casnici, parte integrantă din Contractele-cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 77/2009, cu modificările ulterioare. Aici s-a luat în considerare faptul că, furnizorul nu a respectat obligaţia legală de a factura lunar contravaloarea serviciului de furnizare reglementată a gazelor naturale, pentru locurile de consum, selectate prin sondaj de echipa de control.

În al doilea rând au fost încălcate prevederile art. 94 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 93 alin. (5)-(7) din Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 62/2008, cu modificările și completările ulterioare; s-a luat în considerare faptul că furnizorul nu a respectat obligaţia legală de a utiliza valori ale puterii calorifice superioare (PCS) reale, transmise de către operatorul de distribuție a gazelor naturale, la facturarea consumului de gaze naturale, pentru locurile de consum, în speță, furnizorul a utilizat ca valori ale puterilor calorifice superioare a gazelor naturale (PCS), la emiterea facturilor estimate F2 și F3, corespunzătoare celor două perioade de consum lunare estimate, aceeași valoare a puterii calorifice superioare aferentă perioadei de regularizare pentru cele trei luni anterioare, corespunzătoare facturii F1.

 

Tag Cloud