Energy Report

Resursele Inseamna Putere

Sun07212024

Last updateSun, 31 Mar 2024 10am

Romana English
Back Home Electricitate Stiri Electricitate Energie Electrica Transelectrica trebuie să investească 5,3 miliarde lei până în 2023 pentru dezvoltarea rețelei electrice românești

Transelectrica trebuie să investească 5,3 miliarde lei până în 2023 pentru dezvoltarea rețelei electrice românești

Transelectrica plan dezvoltare 10 ani

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat planul de dezvoltare a Rețelei Eletrice de Transport (RET) al Transelectrica pe 10 ani, plan ce prevede investiții de 5,3 miliarde lei ale operatorului de transport și sistem din România până în 2023.

"Valoarea menţionată nu include investiţiile de racordare la RET a noilor utilizatori, finanţarea acestor investiţii fiind asigurată prin tariful de racordare plătit de utilizatorul racordat", se arată într-o informare a Transelectrica, transmisă Bursei de Valori București (BVB).

Planul de dezvoltare pentru perioda 2014-2023 prevede creşterea capacităţii de interconexiune, avându-se în vedere continuarea proiectelor de interconexiune cu sistemele ţărilor vecine aflate deja în stadii diferite de implementare (cu Ungaria, Serbia şi Bulgaria) şi accelerarea, respectiv introducerea unor proiecte noi (Moldova).

Planul mai urmărește întărirea şi dezvoltarea reţelei de transport, prin construirea de linii și staţii noi, în vederea creşterii capacităţilor de evacuare a energiei produse în instalaţii noi, dezvoltate în ultimii ani în anumite zone geografice, cum ar fi energia nucleară şi cea produsă din surse regenerabile de energie în zona Dobrogea, către zone de consum din nordul şi vestul ţării, dar şi întregirea inelului de 400 kV în jurul ţării, pentru creşterea siguranţei în alimentare a tuturor zonelor ţării şi pentru creşterea capacităţii de tranzit a reţelei de transport.

Transelectrica mai are în vedere modernizarea echipamentelor, în vederea înlocuirii complete a instalaţiilor din anii ‘60 – ’70, pentru creşterea fiabilităţii reţelei, reducerea cheltuielilor de exploatare şi asigurarea unui grad adecvat de siguranţă în exploatare. 

UE are prioritate

"Proiectele declarate de interes comun european (proiectele de relevanță europeană a căror implementare/realizare va contribui în mod semnificativ la atingerea obiectivelor de politică energetică şi protecţia mediului la nivel UE) au statut prioritar, intrând astfel într-un regim strict de monitorizare", spune Transelectrica.

Compania va utiliza un mix adecvat şi echilibrat pentru finanţarea investiţiilor planificate, cu considerarea tuturor opţiunilor şi instrumentelor oferite atât de piaţa financiara, cât şi de programele de finanţare nerambursabilă operate de Uniunea Europeana.

În privința finanțării investițiilor, Transelectrica urmărește maximizarea fondurilor atrase prin programe de finanţare nerambursabilă operate la nivelul UE, în funcţie de eligibilitatea proiectelor de investiţii, menţinerea unui profil de credit adecvat, atât din punct de vedere al poziţiei financiare şi a capacităţii de acoperire a angajamentelor de plată către creditori, cât şi din perspectiva profilului de lichiditate, care să susţină sau să îmbunătăţească ratingul de credit actual al companiei, conformarea cu condiţiile restrictive asumate în documentaţiile de împrumut, precum și minimizarea costurilor de finanţare, se mai spune în informare.

Legislație europeană și națională 

Potrivit legii, operatorul de transport si de sistem are obligația de a elabora planuri de investiții și dezvoltare a rețelei electrice de transport pe 10 ani, în concordanță cu stadiul actual și evoluția viitoare a consumului de energie și a surselor, inclusiv importurile și exporturile de energie. Planurile de dezvoltare conțin modalitățile de finanțare și realizare a investițiilor privind rețelele de transport, cu luarea în considerare și a planurilor de amenajare și sistematizare a teritoriului străbătut de acestea, în condițiile respectării normelor de protecție a mediului.

La rândul său, ANRE amintește că Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică prevede înfiinţarea Rețelei Europene a Operatorilor de Transport si Sistem pentru Energie Electrica (ENTSO-E) pentru cooperarea operatorilor de transport si de sistem europeni, organism care, în vederea realizării unei viziuni unitare asupra dezvoltării RET europene, elaborează Planul de dezvoltare a reţelei pe 10 ani la nivel comunitar.

"Planul comunitar are la bază planurile regionale şi naţionale de dezvoltare ale RET, iar planul de dezvoltare a reţelei electrice de transport (RET) pe 10 ani elaborat de CN Transelectrica SA și aprobat de ANRE contribuie la stabilirea investiţiilor necesare pentru satisfacerea cerinţelor de ordin tehnic impuse de funcţionarea interconectată a SEN cu reţeaua ENTSO-E și la asigurarea funcționării interconectate, în condiţii de siguranţă, a Sistemului electroenergetic national cu sistemele electroenergetice din Europa", se arată într-un comunicat al ANRE.

Tag Cloud